۱۳۹۵/۰۶/۱۸
ایزو 9001 شرکت کیان صنعت شهباز

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت کیان صنعت شهباز

شرکت فنی و مهندسی کیان صنعت شهباز در راستای افزایش کیفیت خدمات خود موفق به دریافت گواهینامه ISO9001:2008 شد.  مدیریت […]
۱۳۹۵/۰۶/۱۸
گواهی کیان صنعت شهباز

اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری کیان صنعت شهباز

شرکت فنی و مهندسی کیان صنعت شهباز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه ۵ نیرو از سازمان […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۹
عضویت درانجمن صنفی

عضویت درانجمن صنفی

۱۳۹۵/۰۵/۲۹
تندیس

تقدیرنامه

۱۳۹۵/۰۵/۲۹
گواهی نامه

گواهی نامه ها