۱۳۹۶/۰۹/۲۳
قطار آلمان غربی

تعمیرات اساسی ۱۲ دستگاه واگن مسافری آلمان غربی توسط کیان صنعت شهباز

 مناقصه تعمیرات اساسی  واگن های آلمان غربی     عنوان آگهی مناقصه واگن های آلمان غربی: تعمیرات اساسی و تجهیز […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۳
تعمیرات اساسی واگن و مولد

تعمیرات اساسی ۱۱ دستگاه واگن پست و توشه توسط شرکت کیان صنعت شهباز

مناقصه واگن های پست و توشه شرکت حمل و نقل ریلی رجا   عنوان آگهی: مناقصه تعمیرات اساسی ۱۱ دستگاه […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پروژه مولد برق شرکت کیان صنعت شهباز5

ساخت یک دستگاه واگن مولد برق ۶۶۰ ولت

در شرکت کیان صنعت شهباز پروژه ساخت مولد برق  برای پاسخگویی به نیاز شرکت مهتاب سیر جم  جهت تامین برق […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵

تعمیرات اساسی ۶ دستگاه موتور coummins KTA19G2

شرکت کیان صنعت شهباز در  ۱۳۸۹طی یک قرارداد ۶ ماه با شرکت حمل و نقل ریلی رجا موظف به تعمیرات […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پروژه مسافری کیان صنعت شهباز

نگهداری ،تعمیرات برق – تهویه و راهبری ۲ رام قطار تهران-مشهد

نگهداری ،تعمیرات برق – تهویه و راهبری ۲ رام قطار تهران-مشهد  شرکت کیان صنعت شهباز با عقد قرارداد ۲ ساله […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۹
تعمیرات قطار کیان صنعت شهباز

پروژه تعمیرات،نگهداری ۵ رام قطار مسافری شرکت جوپار

شرکت کیان صنعت شهباز انجام دهنده این پروژه در خصوص تعمیرات،نگهداری ۵ رام قطار مسافری در مسیر های تهران-زاهدان،تهران-بندرعباس و […]