%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b22

مهدی شرفی مدیر عامل شرکت کیان صنعت شهباز

مدیر عامل کیان صنعت شهباز

مدیر عامل کیان صنعت شهباز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.