تعمیرات اساسی ۱۲ دستگاه واگن مسافری آلمان غربی توسط کیان صنعت شهباز

قطار آلمان غربی

 مناقصه تعمیرات اساسی  واگن های آلمان غربی

 

 

عنوان آگهی مناقصه واگن های آلمان غربی:

تعمیرات اساسی و تجهیز ۱۲ دستگاه واگن آلمان غربی

 

شرح آگهی مناقصه واگن های آلمان غربی:

مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز ۱۲ دستگاه واگن  آلمان غربی ۳۲ نفره به سیستم انتقال برق ۶۶۰ ولت توسط شرکت رجا برگزار می شود.

محل انجام خدمات :  کارگاه تعمیراتی کارفرما در تهران .

محل دریافت اسناد و بازگشایی پیشنهادها: تهران- خیابان کریم‌خان زند- نبش سنائی- شرکت حمل و نقل ریلی رجا- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق ۲۰۳ – گروه تامین قطعات و قراردادهای فنی

مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه ۹۶/۸/۱۰

مهلت ارائه  پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ  ۹۶/۸/۲۴

ساعت و روز قرائت پیشنهادات : ساعت ۱۵:۳۰  چهارشنبه مورخ  ۹۶/۸/۲۴

قیمت کارشناسی: شصت و سه میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون  (۶۳.۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال.

میزان سپرده شـرکت در مناقصه: مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

به صورت ضــــمانتنامه‌ بانکی یا یک‌ فقره‌ چک‌ تضمینی‌ بانکی‌ در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجا

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:   واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۸۸۴۹۶۵۰۰۵ .

کد شناسه ۱۷۳۴۰۰۰۵۵ نزد بانک ملی ایران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شرکت رجا

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

 

درخشش پیمانکار ریلی برتر کیان صنعت شهباز

پس از برگزاری مناقصه ۹۶/۲۶ تعمیرات اساسی ۱۲ دستگاه واگن مسافری آلمان غربی،  توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجاشرکت کیان صنعت شهباز به عنوان پیمانکار برنده معرفی گردید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *