تعمیرات اساسی 12 دستگاه واگن مسافری آلمان غربی توسط کیان صنعت شهباز

قطار آلمان غربی

 مناقصه تعمیرات اساسی  واگن های آلمان غربی

 

 

عنوان آگهی مناقصه واگن های آلمان غربی:

تعمیرات اساسی و تجهیز 12 دستگاه واگن آلمان غربی

 

شرح آگهی مناقصه واگن های آلمان غربی:

مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 12 دستگاه واگن  آلمان غربی 32 نفره به سیستم انتقال برق 660 ولت توسط شرکت رجا برگزار می شود.

محل انجام خدمات :  کارگاه تعمیراتی کارفرما در تهران .

محل دریافت اسناد و بازگشایی پیشنهادها: تهران- خیابان کریم‌خان زند- نبش سنائی- شرکت حمل و نقل ریلی رجا- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 203 – گروه تامین قطعات و قراردادهای فنی

مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه 96/8/10

مهلت ارائه  پیشنهادات: تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ  96/8/24

ساعت و روز قرائت پیشنهادات : ساعت 15:30  چهارشنبه مورخ  96/8/24

قیمت کارشناسی: شصت و سه میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون  (63.465.000.000 ) ریال.

میزان سپرده شـرکت در مناقصه: مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال .

به صورت ضــــمانتنامه‌ بانکی یا یک‌ فقره‌ چک‌ تضمینی‌ بانکی‌ در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجا

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:   واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب شماره 0108884965005 .

کد شناسه 173400055 نزد بانک ملی ایران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شرکت رجا

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

 

درخشش پیمانکار ریلی برتر کیان صنعت شهباز

پس از برگزاری مناقصه 96/26 تعمیرات اساسی 12 دستگاه واگن مسافری آلمان غربی،  توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجاشرکت کیان صنعت شهباز به عنوان پیمانکار برنده معرفی گردید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *