ماکت قطار شرکت مهتاب توسط کیان صنعت شهباز

ماکت قطار شرکت مهتاب توسط کیان صنعت شهباز

همکاری شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار برتر ریلی در تعمیرات اساسی شرکت مهتاب سیر جم

شرکت کیان صنعت شهباز با پیشینه ای درخشان ارائه دهنده انواع خدمات ریلی، تعمیرات اساسی واگن مولد، مسافری، لوکوموتیو و … در ایران.