کلاس آموزشی دوره موتوریست راه آهن

 کلاس آموزشی دوره موتوریست راه آهن

شرکت کیان صنعت شهباز به منظور اقزایش توانمندی پرسنل در مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ اقدام به برگزاری اولین دوره کلاس آموزشی دوره موتوریستی درمرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور اساتیدی از شرکت مهتاب سیرجم و شرکت جوپار نمود.