مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

آموزش موتوریست: روش‌های اطفاء حریق

در دوره آموزش موتوریست: روش‌های اطفاء حریق، شرکت کنندگان با مباحث مهم و ضروری مرتبط با اطفاء حریق در خودروها آشنا می‌شوند. این دوره آموزشی به