مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

رنگ آمیزی قطارها توسط کیان صنعت شهباز
پروژه

خدمات رنگ آمیزی قطارهای پرسرعت پردیس

رنگ‌آمیزی قطارهای پرسرعت پردیس توسط شرکت کیان صنعت شهباز در قرارداد با نوین صنعت رجاء، یکی از فعالیت‌های برجسته در حوزه ریلی است. با افتخار، کیان