تقدیرنامه کیان صنعت شهباز

اعطای سپاس نامه از جشنواره خادمین برتر. با موضوع پیمانکار برتر. به جناب آقای مهدی شرفی مدیر عامل شرکت پیمانکاری کیان صنعت شهباز. در همکاری با شرکت قطارهای مسافری و باری مهتاب سیر جم .

اعطای سپاس نامه از جشنواره خادمین برتر. با موضوع پیمانکار برتر. به جناب آقای مهدی شرفی مدیر عامل شرکت پیمانکاری کیان صنعت شهباز. در همکاری با شرکت قطارهای مسافری و باری مهتاب سیر جم .

اعطای سپاس نامه از جشنواره خادمین برتر. با موضوع پیمانکار برتر. به جناب آقای مهدی شرفی مدیر عامل شرکت پیمانکاری کیان صنعت شهباز. در همکاری با شرکت قطارهای مسافری و باری مهتاب سیر جم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *