۱۳۹۶/۰۹/۲۳
قطار آلمان غربی

تعمیرات اساسی ۱۲ دستگاه واگن مسافری آلمان غربی توسط کیان صنعت شهباز

 مناقصه تعمیرات اساسی  واگن های آلمان غربی     عنوان آگهی مناقصه واگن های آلمان غربی: تعمیرات اساسی و تجهیز ۱۲ دستگاه واگن آلمان غربی   […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۳
تعمیرات اساسی واگن و مولد

تعمیرات اساسی ۱۱ دستگاه واگن پست و توشه توسط شرکت کیان صنعت شهباز

مناقصه واگن های پست و توشه شرکت حمل و نقل ریلی رجا   عنوان آگهی: مناقصه تعمیرات اساسی ۱۱ دستگاه واگن پست و توشه شرکت حمل […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پروژه مولد برق شرکت کیان صنعت شهباز5

ساخت یک دستگاه واگن مولد برق ۶۶۰ ولت

در شرکت کیان صنعت شهباز پروژه ساخت مولد برق  برای پاسخگویی به نیاز شرکت مهتاب سیر جم  جهت تامین برق ناوگان مسافری خود، بر مبنای مولدهای […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵

تعمیرات اساسی ۶ دستگاه موتور coummins KTA19G2

شرکت کیان صنعت شهباز در  ۱۳۸۹طی یک قرارداد ۶ ماه با شرکت حمل و نقل ریلی رجا موظف به تعمیرات ۶ دستگاه موتور KTA19G2 گردید. این […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پروژه مسافری کیان صنعت شهباز

نگهداری ،تعمیرات برق – تهویه و راهبری ۲ رام قطار تهران-مشهد

نگهداری ،تعمیرات برق – تهویه و راهبری ۲ رام قطار تهران-مشهد  شرکت کیان صنعت شهباز با عقد قرارداد ۲ ساله با شرکت قطار های مسافری و باری […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۹
تعمیرات قطار کیان صنعت شهباز

پروژه تعمیرات،نگهداری ۵ رام قطار مسافری شرکت جوپار

شرکت کیان صنعت شهباز انجام دهنده این پروژه در خصوص تعمیرات،نگهداری ۵ رام قطار مسافری در مسیر های تهران-زاهدان،تهران-بندرعباس و تهران-کرمان متعلق به شرکت قطار های […]