۱۳۹۵/۱۱/۰۱
تعمیر مولد برق قطار

تمدید قرارداد نگهداری ،تعمیرات اساسی و راهبری ۹ دستگاه مولد برق

تمدید قرارداد نگهداری ،تعمیرات اساسی و راهبری ۹ دستگاه مولد برق پس از گذشت ۵ سال از همکاری فی مابین شرکت مهتاب سیر جم و شرکت […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پروژه مولد برق شرکت کیان صنعت شهباز5

ساخت یک دستگاه واگن مولد برق ۶۶۰ ولت

در شرکت کیان صنعت شهباز پروژه ساخت مولد برق  برای پاسخگویی به نیاز شرکت مهتاب سیر جم  جهت تامین برق ناوگان مسافری خود، بر مبنای مولدهای […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵

تعمیرات اساسی ۶ دستگاه موتور coummins KTA19G2

شرکت کیان صنعت شهباز در  ۱۳۸۹طی یک قرارداد ۶ ماه با شرکت حمل و نقل ریلی رجا موظف به تعمیرات ۶ دستگاه موتور KTA19G2 گردید. این […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پروژه مولد برق کیان صنعت شهباز3

بازسازی واگن مولد ۹۹۰۶۱۲۲

شرکت کیان صتعت شهباز در سال ۱۳۹۰ طی یک قرارداد در مدت زمانی  چهار  ماه با شرکت حمل و نقل ریلی رجا  موفق به بازسازی یک دستگاه […]
۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پروژه باری کیان صنعت شهباز و زجا

خدمات فنی در سیر و نگهداری و تعمیرات ۳۹ دستگاه واگن مولد برق ۶۶۰ ولت و مترویی

پروژه باری در دست انجام شرکت کیان صنعت شهباز در سال ۱۳۹۴ کنسرسیوم شامل شرکت های تاحا ،کیان صنعت شهباز و نقش گوهر رهنورد موفق به […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۹
تعمیرات قطار کیان صنعت شهباز

پروژه تعمیرات و نگهداری ۳ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت جوپار

شرکت کیان صنعت شهباز انجام این پروژه در خصوص تعمیرات،نگهداری و راهبری ۳ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت میباشد که در رام های تهران-زاهدان و تهران-کرمان متعلق به […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۹
تعمیرات قطار کیان صنعت شهباز

پروژه تعمیرات و نگهداری ۹ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت شرکت مهتاب

 در شرکت کیان صنعت شهباز این پروژه در خصوص تعمیرات،نگهداری و راهبری ۹ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت میباشد که در رام های تهران-اهواز،تهران-خرمشهر،تهران-اندیمشک و قطار […]
۱۳۹۴/۰۷/۲۳
تعمیرات مولد برق پیمانکار ریلی برتر کیان صنعت شهباز

نگهداری و تعمیرات واگن های مولد برق

همکاری پیمانکاران برتر ریلی و شرکت حمل و نقل ریلی  رجا در سال ۱۳۹۴کنسرسیوم شامل شرکتهای تاحا ،کیان صنعت شهباز و نقش گوهر رهنورد موفق به […]
۱۳۹۴/۰۶/۲۳
تعمیرات مولد برق چیتی- کیان صنعت شهباز

پروژه نگهداری ،راهبری و تعمیرات مولد برق چینی

تعمیرات مولد برق چینی   بنا بر مناقصه برگزار شده از طرف شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان مبنی بر: انجام امور راهبری فنی در سیر و […]