پروژه مولد برق

پروژه تعمیرات و نگهداری 9 دستگاه مولد برق 660 ولت شرکت مهتاب

 

 در شرکت کیان صنعت شهباز این پروژه در خصوص تعمیرات،نگهداری و راهبری 9 دستگاه مولد برق 660 ولت میباشد که در رام های تهران-اهواز،تهران-خرمشهر،تهران-اندیمشک و قطار کمربندی اهواز-مشهد متعلق به شرکت مهتاب سیر جم در سیر میباشد.هر مولد دارای موتورهای 12 سیلندر MTU و ژنراتور های 450KWA میباشد که تعمیرات آن توسط پرسنل تعمیرات مکانیک و برق در ایستگاه های مبداء و مقصد انجام می پذیرد.

راهبری این مولد ها نیز بر عهده موتوریست های این شرکت میباشد که در هر سیر سه روزه دو موتوریست بصورت شبانه روزی حضور دارند.

تصاویر


 

پروژه تعمیرات و نگهداری 3 دستگاه مولد برق 660 ولت جوپار

 

شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار این پروژه برای تعمیرات،نگهداری و راهبری 3 دستگاه مولد برق 660 ولت میباشد.

پروژه مذکور در رام های تهران-زاهدان و تهران-کرمان متعلق به شرکت قطار های مسافری و باری جوپار در سیر میباشد. هر مولد دارای موتورهای 12 سیلندر MTU و ژنراتور های 450KWA میباشد که تعمیـرات آن توسط پرسنل تعمیرات مکانیک و برق در ایستگاه های مبداء و مقصد انجام می پذیرد.

راهبری این مولدهای برق نیز بر عهده موتوریست های این شرکت میباشد که در هر سیر سه روزه دو موتوریست در مولد برق حضور دارند.

تصاویر