پروژه مولد برق

پروژه تعمیرات و نگهداری ۹ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت شرکت مهتاب

 

 در شرکت کیان صنعت شهباز این پروژه در خصوص تعمیرات،نگهداری و راهبری ۹ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت میباشد که در رام های تهران-اهواز،تهران-خرمشهر،تهران-اندیمشک و قطار کمربندی اهواز-مشهد متعلق به شرکت مهتاب سیر جم در سیر میباشد.هر مولد دارای موتورهای ۱۲ سیلندر MTU و ژنراتور های ۴۵۰KWA میباشد که تعمیرات آن توسط پرسنل تعمیرات مکانیک و برق در ایستگاه های مبداء و مقصد انجام می پذیرد.

راهبری این مولد ها نیز بر عهده موتوریست های این شرکت میباشد که در هر سیر سه روزه دو موتوریست بصورت شبانه روزی حضور دارند.

تصاویر


 

پروژه تعمیرات و نگهداری ۳ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت جوپار

 

شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار این پروژه برای تعمیرات،نگهداری و راهبری ۳ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت میباشد.

پروژه مذکور در رام های تهران-زاهدان و تهران-کرمان متعلق به شرکت قطار های مسافری و باری جوپار در سیر میباشد. هر مولد دارای موتورهای ۱۲ سیلندر MTU و ژنراتور های ۴۵۰KWA میباشد که تعمیـرات آن توسط پرسنل تعمیرات مکانیک و برق در ایستگاه های مبداء و مقصد انجام می پذیرد.

راهبری این مولدهای برق نیز بر عهده موتوریست های این شرکت میباشد که در هر سیر سه روزه دو موتوریست در مولد برق حضور دارند.

تصاویر