مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

کلاس اطفاء حریق کیان صنعت شهباز
خبر

برگزاری اخرین دوره کلاس آموزشی اطفاء حریق

شرکت کیان صنعت شهباز به منظور اقزایش توانمندی پرسنل در مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ اقدام به برگزاری اخرین دوره کلاس آموزشی اطفاء حریق توسط مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی

پروژه مولد برق کیان صنعت شهباز3
پروژه

بازسازی واگن مولد ۹۹۰۶۱۲۲

شرکت کیان صتعت شهباز در سال ۱۳۹۰ طی یک قرارداد در مدت زمانی  چهار  ماه با شرکت حمل و نقل ریلی رجا  موفق به بازسازی یک دستگاه