مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تعمیرات-اساسی-واگن-شرکت-مهتاب-توسط-کیان-صنعت-شهباز-شرکت-پیمانکار-تعمیرات-و-نگهداری-واگن-و-مولد
خبر

تعمیرات اساسی واگن 7056016

تعمیرات اساسی واگن  7056016 در راستای اجرای قرارداد تعمیرات اساسی 10 دستگاه واگن پارسی شرکت مهتاب سیرجم در مورخ 1394/10/08 دمونتاژ واگن مسافری 7056016 به عنوان

تعمیرات اساسی واگن مسافری توسط کیان صنعت شهباز شرکت تعمیرات و نگهداری واگن و قطار
خبر

تعمیرات اساسی واگن مسافری 7056013

تعمیرات اساسی واگن مسافری 7056013 در مورخ 1394/02/10 پروژه تعمیرات اساسی واگن مسافری به تعداد 10 دستگاه واگن مربوط به شرکت مهتاب سیر جم فعال در

لیفتراک های شرکت پیمانکار ریلی کیان صنعت شهباز
خبر

خرید 2 دستگاه لیفتراک

خرید 2 دستگاه لیفتراک شرکت کیان صنعت شهباز با توجه به عقد و تمدید قرارداد های متعدد ،جهت افزایش خدمات و سرویس مناسب به مشتریان  دو