مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

Iso 9001:2008 کیان صنعت شهباز
خبر

دوره آموزشی موتوریست

دوره آموزشی موتوریست قطار به منظور افزایش ایمنی و توانایی موتوریست ها سیستم حمل و نقل ریلی برگزار می‌شود. این دوره‌ها به موتوریست ها اطلاعات و

کلاس اطفاء حریق کیان صنعت شهباز
خبر

برگزاری اخرین دوره کلاس آموزشی اطفاء حریق

شرکت کیان صنعت شهباز به منظور اقزایش توانمندی پرسنل در مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ اقدام به برگزاری اخرین دوره کلاس آموزشی اطفاء حریق توسط مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی