کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی برتر عرصه صنعت

حوزه کاری کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 • – طراحی ، ساخت ، نصب ، مونتاژ ، راه اندازی ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های ثابت و متحرک

 • – انجام کلیه امور مربوط به تأمین قطعات، طراحی ، مشاوره فنی، اجراء ،ساخت ، نگهداری و تعمیرات در زمینه واگن مولد برق، واگن مسافری، لوکوموتیو ، واگنهای تندرو، واگن باری ، واگن بخار ، واگن اتوبوسی و غیره .

  • – انجام کلیه امور مربوط به تأمین قطعات، طراحی ، مشاوره فنی، اجراء ،ساخت ، نگهداری و تعمیرات در رابطه با کلیه وسائل نقلیه و همچنین در زمینه هیدرولیک و پنوماتیک

  • -طراحی ،تدوین و اجرای  سیستم های نگهداری و تعمیرات اعم از تعمیرات پیشگیرانه  و پایش شرایط

  • – اجرای سیستم پایش شرایط  از طریق آنالیز روغن در زمینه های موتورهای احتراق داخلی

  • – طراحی و تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات موتورهای دیزل

  • – استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت

  • – انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای  ساختمانها و ابنیه

  • – انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای رشته آب  نظیر سدها و بندها و شبکه های آب

  • – انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرا  و  ساخت راهها

  • – انجام کلیه امور مجاز مربوط به طراحی و اجرای رشته صنعت و معدن  مربوط به کلیه  صنایع

  • – انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای رشته تاسیسات (سرمایش ،گرمایش و لوله گذاری)  و تجهیزات ثابت و دوار

  • – انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرا در زمینه استخراج و اکتشاف معدن

  • – انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای صنعت ارتباطات

  • – انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای رشته کشاورزی ، دامپروری  ، عملیات زراعی ، آبزیان

  • –  انجام کلیه خدمات مشاوره ای ، مهندسی ، طراحی ،  نظارت ، اجرا و مدیریت

  • – صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز صنعتی و غیر صنعتی

  • – اخذ نمایندگی از داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب

  • – شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی

  • – شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی

آیا به صنعت ریلی علاقه مند هستید؟

پروژه های انجام شده توسط کیان صنعت شهباز

برای ورود به صنعت ریلی راه آهن ایران کلیک کنید