کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی برتر عرصه صنعت

حوزه کاری کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

طراحی ، ساخت، نصب ، مونتاژ، راه اندازی، تعمیر و نگهداری نیروگاه های ثابت و متحرک

انجام کلیه امور مربوط به تأمین قطعات، طراحی ، مشاوره فنی، اجراء ،ساخت، نگهداری و تعمیرات در زمینه واگن مولد برق، واگن مسافری، لوکوموتیو ، واگن های تندرو، واگن باری، واگن بخار، واگن اتوبوسی و غیره .

انجام کلیه امور مربوط به تأمین قطعات، طراحی ، مشاوره فنی، اجراء ،ساخت ، نگهداری و تعمیرات در رابطه با کلیه وسائل نقلیه و همچنین در زمینه هیدرولیک و پنوماتیک

-طراحی ،تدوین و اجرای  سیستم های نگهداری و تعمیرات اعم از تعمیرات پیشگیرانه  و پایش شرایط

– اجرای سیستم پایش شرایط  از طریق آنالیز روغن در زمینه های موتورهای احتراق داخلی

– طراحی و تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات موتورهای دیزل

– استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت

– انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای  ساختمانها و ابنیه

– انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای رشته آب  نظیر سدها و بندها و شبکه های آب

– انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرا  و  ساخت راهها

– انجام کلیه امور مجاز مربوط به طراحی و اجرای رشته صنعت و معدن  مربوط به کلیه  صنایع

– انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای رشته تاسیسات (سرمایش ،گرمایش و لوله گذاری)  و تجهیزات ثابت و دوار

-انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرا در زمینه استخراج و اکتشاف معدن

– انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای صنعت ارتباطات

– انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای رشته کشاورزی ، دامپروری  ، عملیات زراعی ، آبزیان

–  انجام کلیه خدمات مشاوره ای ، مهندسی ، طراحی ،  نظارت ، اجرا و مدیریت

– صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز صنعتی و غیر صنعتی

– اخذ نمایندگی از داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب

– شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی

– شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی

آیا به صنعت ریلی علاقه مند هستید؟

پروژه های انجام شده توسط کیان صنعت شهباز