استخدام در کیان صنعت شهباز

ارسال رزومه

همکاری با شما افتخار ماست

در صورت تمایل به همکاری با شرکت کیان صنعت شهباز، مجموعه فنی مهندسی فعال در عرصه ریلی جمهوری اسلامی ایران و پیمانکار برتر ریلی رزومه خود را ارسال نمایید: