همکاری با شما افتخار ماست

در صورت تمایل به همکاری با شرکت کیان صنعت شهباز، مجموعه فنی مهندسی فعال در عرصه ریلی جمهوری اسلامی ایران و پیمانکار برتر ریلی رزومه خود را ارسال نمایید

استخدام در کیان صنعت شهباز

ارسال رزومه

گواهینامه های کیان صنعت شهباز