بیانیه چشم انداز

چشم انداز
 کسب جایگاه بهترین و برترین پیمانکار در
 راه آهن جمهوری اسلامی ایران

ماموریت
 رعایت اصول کیفی خدمات و تبدیل نیاز مشتری به رضایت مندی
 
ارزش ها
 رعایت عدالت،نوآوری،مسئولیت پذیری اجتماعی،کار آفرینی
 

%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2

ساختار سازمانی کیان صنعت شهباز