ساختار سازمانی

چارت سازمانی کیان صنعت شهباز

چارت سازمانی کیان صنعت شهباز

تعميرات سيستمهاي هيدروليك و اجرا و انتقال قدرت ماشين آلات طراحي و ساخت ولتاژ رگلاتور الكترونيكي ( AVR ) جهت ژنراتورها طراحي و ساخت سيستم هاي كنترل ، ابزار دقيق و علائم هوشيار دهنده كارخانجات و دپوها تعمير آناليزرها و كنترلرهاي الكترونيكي طراحي ، ساخت و نصب كنترلرهاي الكترونيكي ارائه خدمات تعمير و رفع عيب سيستم هاي كنترل تهيه فلوچارت و نصب سيستم كنترل PLC طراحي و ساخت رله هاي حفاظتي ژنراتور مثل جريان زياد ، اتصال كوتاه ، توان معكوس ، چك سنكرون ، حفاظت ولتاژ و فركانس ، باطري شارژر ، يونيت هاي كنترل و حفاظت ديزل ژنراتور تامین قطعات مورد نیاز داخلی و خارجی برق ، مکانیک ، الکترونیک ، ابزار دقیق و ماشین آلات

مدیران شرکت کیان صنعت شهباز