محمد حسین شرفی رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی کیان صنعت شهباز

محمد حسین شرفی عضو هیئت مدیره کیان صنعت شهباز

رئیس هیئت مدیره
شرکت فنی مهندسی کیان صنعت شهباز

دوره ها
نمونه پروژه های انجام شده
توانمندی ها

تجارب کاری

۱۳۸۵ - ۱۳۹۰

شرکت تارک دژ پردیس

رئیس هیئت مدیره ونماینده مدیریت در تضمین کیفیت

مدیر تعمیر و نگهداری واگنهای مولد و قطارهای خودکشش

۱۳۸۳ - ۱۳۸۵

شرکت دسا

ساخت ۷ دستگاه مولد ۶۶۰ ولت

تعمیرات ، نگهداری و راهبری پروژه های ریلی – مولدهای برق و ترنست

نصب و راه اندازی پست مرکزی چوب و کاغذ مازندران

۱۳۶۲ - ۱۳۸۳

شرکت واگن سازی پارس

مدیر پروژه ، سرپرست

سرپرست برق ، تاسیسات مرکز انرژی ، گاز CO۲ و تولید اکسیژن

مسئول برق و ایرکانــدیشن واگن های مســـافربری و لکوموتیو مانوری

مسئول تولید کلیه تستهای برق و ایرکاندیشن واگنهای مسافربری تولید

همکاری در تولید ۵ دستگاه لکوموتیو مانوری

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق کلیه کابین های رنگ

پالایشگاه امام خمینی

نصب و راه اندازی کولینگ تاور سایت شرقی

نصب و راه اندازی کولینگ تاور سایت شرقی پالایشگاه شازند