مهدی شرفی مدیرعامل شرکت کیان صنعت شهباز

مدیر عامل کیان صنعت شهباز

مدیرعامل شرکت فنی مهندسی کیان صنعت شهباز

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد ۱۳۸۵- ۱۳۸۸

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

پروژه: بررسی ارتعاشات ورق دایره ای توپور از جنس ماده تابعی مدرج با لایه های پیزو الکتریک در سطح فوقانی و تحتانی با استفاده از تئوری کلاسیک

کارشناسی ۱۳۸۱ - ۱۳۸۵

مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

پروژه: بررسی واگن های مولد برق

دوره ها

نرم افزار ها

CATIA

Sketcher, Part modeling, drafting, Surface, Assembly, Sheet metal design, Structure Metal design

ANSYS

Modeling 2D and 3D, Thermal Buckling, Free Vibration, Structure Analysis, Thermal Analysis, Liner and Non- liner analysis, FGM Vibration Analysis, Nodal Modeling, Modal Analysis

Matlab

Plotting diagram 2D and 3D, Liner algebra, Solve equation, Solve ODE,

Maple

Plotting diagram 2D and 3D, Liner algebra, Solve equation, Solve ODE

نمونه پروژه های انجام شده

توانمندی ها

تجارب کاری

۱ آبان۱۳۸۴ - ۱ شهریور ۱۳۸۵

شرکت قائم راه ریل تکنسین مکانیک

رئیس کارگاه نگهداری وتعمیرات

۱ شهریور ۱۳۸۵ - آبان ۱۳۸۶

شرکت تارک دژ پردیس

مدیر برنامه ریزی، مهندسی در حوزه نت و طراحی واگن های مولدهای برق

۱ مرداد ۱۳۸۹ - اسفند ۹۰

شرکت کویر واگن

مشاور مدیر عامل در ساخت واگن مولد برق