انجام خدمات جابجایی قطعات، تجهیزات، کالا و مجموعه ها با لیفتراک

خدمات جابجایی قطعات، تجهیزات، کالا و مجموعه ها با لیفتراک از دیگر خدمات متنوعی است که شرکت کیان صنعت شهباز با توجه به تجهیزات غنی و کار آمدی و توانایی گسترده خود در زمینه صنعت ریلی قادر به انجام است.

انجام خدمات جابجایی قطعات، تجهیزات، کالا و مجموعه ها با لیفتراک