تجهیز واگن پست به سیستم سولار (Solar System) برای اولین بار در صنعت ریلی ایران

خروج واگن پست مجهز به سیستم سولار جهت تامین برق واگن  برای اولین بار در  راه آهن جمهوری اسلامی ایران توسط پیمانکار برتر شرکت کیان صنعت شهباز تولید، تعمیر و تجهیز کننده مولد و واگن …

واگن پست مجهز به سیستم سولار برای اولین بار در ایران

واگن پست و توشه دو نوع واگن خاص در صنعت ریلی هستند که برای حمل بارهای خاص استفاده می‌شوند.

سیستم سولار واگن

سیستم سولار واگن یک سیستم انرژی تجدیدپذیر است که بر روی واگن‌های راه‌آهن نصب می‌شود و از انرژی خورشیدی برای تأمین بخشی از نیازهای انرژی آن واگن استفاده می‌کند. این سیستم معمولا از پنل‌های خورشیدی که بر روی سقف واگن قرار می‌گیرند، تشکیل شده است.

استفاده از سیستم سولار در واگن‌ها می‌تواند به دو گونه اصلی مفید باشد:

۱. کاهش مصرف سوخت: با تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز واگن از طریق پنل‌های خورشیدی، مصرف سوخت مورد نیاز برای اجرای سیستم‌های الکتریکی مانند روشنایی، تهویه و سیستم‌های مربوط به کارکرد واگن کاهش می‌یابد. این موضوع منجر به کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش آلودگی محیطی می‌شود.

۲. استفاده از انرژی تمیز: انرژی تولید شده از طریق سیستم سولار بر مبنای نور خورشیدی است که یک منبع انرژی تمیز و تجدیدپذیر است. استفاده از این نوع انرژی منجر به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و افزایش پایداری سیستم حمل و نقل می‌شود.

هرچند که سیستم سولار واگن می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، اما هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و نیاز به تحقیقات و توسعه بیشتری دارد تا به طور گسترده‌تر در صنعت ریلی استفاده شود.

سیستم سولار واگن یک سیستم انرژی تجدیدپذیر است که بر روی واگن‌های راه‌آهن نصب می‌شود و از انرژی خورشیدی برای تأمین بخشی از نیازهای انرژی آن واگن استفاده می‌کند. این سیستم معمولا از پنل‌های خورشیدی که بر روی سقف واگن قرار می‌گیرند، تشکیل شده است.

استفاده از سیستم سولار در واگن‌ها می‌تواند به دو گونه اصلی مفید باشد:

۱. کاهش مصرف سوخت: با تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز واگن از طریق پنل‌های خورشیدی، مصرف سوخت مورد نیاز برای اجرای سیستم‌های الکتریکی مانند روشنایی، تهویه و سیستم‌های مربوط به کارکرد واگن کاهش می‌یابد. این موضوع منجر به کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش آلودگی محیطی می‌شود.

۲. استفاده از انرژی تمیز: انرژی تولید شده از طریق سیستم سولار بر مبنای نور خورشیدی است که یک منبع انرژی تمیز و تجدیدپذیر است. استفاده از این نوع انرژی منجر به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و افزایش پایداری سیستم حمل و نقل می‌شود.

هرچند که سیستم سولار واگن می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، اما هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و نیاز به تحقیقات و توسعه بیشتری دارد تا به طور گسترده‌تر در صنعت ریلی استفاده شود.