تعمیرات اساسی واگن ۷۰۵۶۰۱۳

در مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ پروژه تعمیرات اساسی واگن مسافری به تعداد ۱۰ دستگاه واگن مربوط به شرکت مهتاب سیر جم فعال در صنعت حمل و نقل ریلی راه آهن  با دمونتاژ واگن مسافری ۷۰۵۶۰۱۳ آغاز گردید.

تعمیرات اساسی واگن مسافری ۷۰۵۶۰۱۳

واگن مسافری ۷۰۵۶۰۱۳

واگن ۷۰۵۶۰۱۶

تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی واگن ها در صنعت ریلی بسیار اهمیت دارند، زیرا واگنها متعلق به زیرساخت ریلی هستند و هر گونه خرابی یا نقص در آنها می‌تواند به مشکلات جدی در حمل و نقل مسافران و بار منجر شود. تعمیرات اساسی واگنها عموما شامل فرآیندهای زیر می‌شود:

۱. **بررسی و تجزیه و تحلیل**: ابتدا واگن به دقت بررسی شده و تجزیه و تحلیل شامل بررسی اجزای مختلف آن از جمله بدنه، چرخ‌ها، سیستم تعلیق، ترمز و سایر قطعات انجام می‌شود.

۲. **تعویض و تعمیر قطعات فرسوده**: قطعاتی که فرسوده یا خراب شده‌اند تعویض و تعمیر می‌شوند. این شامل تعویض چرخ‌ها، رینگ‌ها، بلبرینگ‌ها، سیستم تعلیق و غیره است.

۳. **رنگ آمیزی و بازسازی**: برخی از واگن‌ها ممکن است نیاز به رنگ آمیزی و بازسازی داشته باشند تا به شرایط اولیه خود برگردند و براقیت و جلوه خود را بازیابی کنند.

۴. **آزمون و تست**: پس از تعمیرات، واگن به آزمون و تست‌های مختلفی مانند تست ترمز، تست بلندی‌ها، و تست راه‌آهنی تحت فشار قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که به درستی عمل می‌کند و ایمنی مسافران تضمین شود.

۵. **نگهداری پیشگیرانه**: در نهایت، برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه برای حفظ و بهینه سازی عملکرد واگن‌ها تنظیم می‌شود تا مشکلات آینده را پیشگیری کرده و عمر مفید واگن‌ها را افزایش دهد.