تعمیرات و نگهداری مولد برق

واگن های مولد برق در سازمان قطارهای مسافری به دلیل تأثیر مستقیم بر آسایش مسافران و تولید انرژی الکتریکی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند. بکارگیری روش‌های پیش‌بینی خرابی و نگهداری وضعیت، یکی از اهداف اصلی کارخانه برق واگنها و مولدهای برق جهت این واگنها می‌باشد. این اقدامات به منظور آماده‌بکار بودن و افزایش قابلیت اطمینان ماشین‌آلات مکانیکی و بخصوص تجهیزات الکتریکی واگن های مولد برق انجام می‌شود.

تجزیه و تحلیل حرارتی می‌تواند نقش مهمی در این فرآیند داشته باشد. این تجزیه و تحلیل بر اساس شرایط و استانداردهای تجهیزات و دمای مجاز آنها صورت می‌گیرد و به عنوان راهنمایی برای اجرای سرویس‌ها و تعمیرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. عوامل و فاکتورهای مهمی که در این فرآیند مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از الویت‌بندی تجهیزات، زمان انجام کار، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، تعیین معیارها و استانداردها، برآورد صرفه‌جویی‌های اقتصادی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حرارتی بر روی واگن های مولد برق.

معمولاً، مولدهای برق در قطارها به عنوان سیستم‌های تأمین انرژی اصلی استفاده می‌شوند. این مولدها از موتورهای دیزل یا الکتریکی بهره می‌برند که انرژی مکانیکی تولید می‌کنند. سپس، این انرژی مکانیکی توسط یک ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. انرژی الکتریکی حاصل از این فرآیند برای تأمین نیازهای مختلفی از جمله روشنایی، ایستگاه‌های بارگیری، سیستم‌های گرمایش و خنکایش و سایر اتصالات الکتریکی در قطارها استفاده می‌شود. این سیستم‌ها برای عملکرد صحیح و ایمنی قطارها بسیار حیاتی هستند.

مشاهده پروژه های تعمیرات و نگهداری مولد برق