نصب و راه اندازی دستگاه MFD شرکت رجا پس از ۱۵ سال

نصب و راه اندازی دستگاه MFD شرکت رجا پس از ۱۵ سال نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و جابجایی یک دستگاه تراش MFD