مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تعمیرات اساسی واگن های 5 ستاره ارگ
پروژه

تعمیرات اساسی واگن های ۵ ستاره ارگ

قرارداد تعمیرات اساسی واگن های ۵ ستاره ارگ از ۱ دیماه ۱۴۰۲ برای ۵ دستگاه منعقد گردید. واگنهای ۵ ستاره ارگ واگن‌های ۵ ستاره ارگ به

قطار آلمان غربی
پروژه

بازسازی و تعمیرات اساسی واگن مسافری

پس از برگزاری مناقصه ۲-۱۴۰۰/۲۱ تعمیرات اساسی داخلی، رنگ آمیزی، سیستم برق ۶۶۰ ولت، روشنایی، تهویه و سیستم صوتی و تصویری واگن های آلمان غربی و

پروژه

پروژه نگهداری تعمیرات ماشین آلات

پروژه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات توسط کیان صنعت شهباز پیمانکار راه آهن برای کارفرمای محترم نوین صنعت رجاء در دیماه ۹۹ آغازشد. به موجب این